Hava Durumu
Döviz Bilgisi

Yaz Tarifesi Başladı

İzmir Alia?a arasy sabah 06.00 ile ak?am 21.30'a kadar düzenlenen otobüs sefer saatleri S.S. 60 No.lu Alia?a Yolcu Ta?yyycylar Kooperatifi tarafyndan son araç Yzmir garajyndan saat 23:00'de kalkacak.

Seferler ba?lady
Yaz sezonunun gelmesiyle; tatile gidenler, dü?ünler, aly?-veri?, i? derken, Alia?a'nyn da Büyük?ehir synyrlaryna girmesi Alia?a - Yzmir arasyndaki yo?un trafi?i daha yo?un ve daha önemli bir hale getirdi. Fakat otobüs saatlerinin ak?am erken saatte bitmesi bu karga?ada gidip gelen yolcuya hem yetmiyor, hem büyük ölçüde eziyet oluyor, hem de sinirlendiriyordu. Bunu göz önüne alan ve Alia?a - Yzmir arasy seyahat edenlerin ma?dur olmamasy için büyük çaba sarf eden S.S. 60 No.lu Alia?a Yolcu Ta?yyycylar Kooperatif Ba?kany Zeynel Yavuz, yolculara birazda olsa yardym edebilmek için otobüs saatlerini arttyrma karary aldyklaryny ve bu kararyn onaylandy?yny açyklady. Sabah 06.00'dan 21.30'a kadar olan otobüs sefer saatlerini; sabah 06.00, ak?am 23.00 olarak de?i?tirdiklerini söyleyen ve ekleyen S.S. 60 No.lu Alia?a Yolcu Ta?yyycylar Kooperatifi Ba?kany Zeynel Yavuz, "Biz yolcularymyzyn yollarda ma?dur olmasyny istemiyoruz, o yüzden sefer saatlerimizi uzatyyoruz. Ynsanlarymyz artyk son arabayy kaçyrdyk tela?y içinde olmayacak ve artyk Alia?a - Yzmir arasy olmayan otobüslere binip iki katy paralarla Alia?a'ya gelmek zorunda kalmayacaklar. Gençlerimiz son arabayy kaçyrdyklary için oldukça tehlikeli olan tankerlere ve kamyonlara anayol kenarlarynda otostop çekmek zorunda kalyyorlardy. Artyk gençlerimiz bu tehlikeye girmek mecburiyetinde de olmayacaklar" dedi.

Sabah 07.30'dan itibaren de Alia?a ?ehir Yçi servislerinin her on be? dakikada bir kalkan Alia?a-Yzmir otobüslerine, yolculary ücretsiz olarak götürdü?ünü de ekledi. Zeynel Yavuz, artyk, Alia?a - Yzmir arasy otobüs seferlerinin; sabah 06.00'da ba?layyp, 21.30'a kadar on be? dakika ara ile devam edecek?ini, Yzmir'den son dönü?ün ise saati 23.00 de oldu?unu söyledi.

ALYA?A EKSPRES